ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Η εταιρία «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ»  συστάθηκε νομικά το 2009 και αποτελεί τη συνέχιση της  ετερόρρυθμης εταιρίας «Β. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η οποία συστάθηκε το 2006 από το βασικό στέλεχος , και μέτοχο της σημερινής εταιρίας , τον κ. Στυλιανίδη Βασίλειο ο οποίος δραστηριοποιήθηκε από το 1994 σαν Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε. στη πόλη της Καβάλας.  

Ο κ. Στυλιανίδης Βασίλειος με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ. της «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ», πλαισιωμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά διοικητικά στελέχη , με την μεγάλη επιμονή του  για τη σωστή οργάνωση και την επιτυχημένη κατασκευή έργων καθώς και το σεβασμό στις μακροχρόνιες συνεργασίες του  με προμηθευτές,  λοιπούς συνεργάτες , εργατικό & υπαλληλικό προσωπικό, αποτελεί τον βασικό κορμό εγγύησης και ποιότητας της εταιρίας.