ΑΡΧΙΚΗ


Η εταιρεία «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΕ» εδρεύει στη Καβάλα και δραστηριοποιείται στην εκτέλεση δημοσίων  &  ιδιωτικών τεχνικών έργων και κατασκευών, ανακαινίσεων χώρων, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και κάθε φύσεως τεχνική εργασία.

Η εταιρεία αποτελεί μια από τις σταθερά ανερχόμενες και καταξιωμένες εταιρείες τεχνικών κατασκευών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αυτό οφείλεται κυρίως στο σεβασμό προς τους συνεργάτες της και το εργατικό δυναμικό της αλλά και στο σεβασμό προς το δημόσιο συμφέρον της χώρας.  Με καινοτόμες ιδέες, με συνεχή εξέλιξη των δυνατοτήτων της, με βάση την σωστή οργάνωσή της, διαθέτει το κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και το κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατικό προσωπικό για τη σωστή και έγκαιρη εκτέλεση των τεχνικών εργασιών που αναλαμβάνει.